Startende ondernemers

Statistieken hebben uitgewezen dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een grotere kans van slagen hebben. Als startend ondernemer heeft u veelal de behoefte om deskundig te worden begeleid in de opstart van uw onderneming. Bij de start van een eigen bedrijf komen er een hoop vragen op af: Welke ondernemingsvorm ga ik kiezen Waar…

Read More

Fiscale aangiften

Een dienstverlener wordt in de praktijk met nogal wat aangiften voor de Belastingdienst geconfronteerd. Naast de gebruikelijke aangifte inkomstenbelasting krijgt u vaak ook te maken met aangiften omzetbelasting (BTW). Als u personeel in dienst hebt, komt daar nog de aangifte loonbelasting bij, en als u via een BV werkt de aangifte vennootschapsbelasting. Het komt vaak…

Read More

Jaarrekening

Een jaarrekening is de financiële neerslag van uw onderneming en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, eventueel met toelichting. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de…

Read More

Salaris administratie

Zodra u werknemers aanneemt, wordt uw administratie een stuk uitgebreider. Juist in de loon- of salarisadministratie vinden jaarlijks zoveel veranderingen plaats welke vaak moeilijk zijn bij te houden. Contacten met de Belastingdienst en UWV kosten een hoop tijd. En werknemers willen hun loonstrookjes op tijd en zonder fouten ontvangen. Wij verzorgen daarom ook complete loonadministraties…

Read More

Financiële administratie

Financiële administratie

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren. Een administratie is een systematische ordening van alle schriftelijke en elektronische gegevens over uw onderneming: niet alleen financiële gegevens (o.a. bonnetjes, facturen, bankafschriften), maar ook gegevens als contracten, urenregistratie, agenda’s, computerbestanden en correspondentie. Op basis van de administratie vervaardigen wij…

Read More