Een dienstverlener wordt in de praktijk met nogal wat aangiften voor de Belastingdienst geconfronteerd. Naast de gebruikelijke aangifte inkomstenbelasting krijgt u vaak ook te maken met aangiften omzetbelasting (BTW). Als u personeel in dienst hebt, komt daar nog de aangifte loonbelasting bij, en als u via een BV werkt de aangifte vennootschapsbelasting.

Het komt vaak voor dat de Belastingdienst om nadere informatie vraagt of correcties op de aangiften wil doorvoeren. Het werkt in de praktijk het beste als u deze contacten overlaat aan een professioneel kantoor dat gewend is aan deze contacten en de beste ingangen weet.

Wij adviseren en assisteren u bij alle fiscale aangelegenheden. Als de fiscus tijd van u vraagt dan staan wij u bij met raad en daad en zorgen wij er samen met u voor dat de fiscus precies krijgt waar zij recht op heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *