Een jaarrekening is de financiële neerslag van uw onderneming en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, eventueel met toelichting. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier of aan de fiscus.

Aan de hand van de door ons of door uw gevoerde financiële administratie stellen wij de jaarrekening samen. Wij denken graag met u mee over mogelijke verbeteringen van uw bedrijfsvoering. De bespreking van de jaarrekening speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met u nemen we de cijfers en ontwikkelingen door, analyseren deze en kijken naar vooruitzichten. Indien u een tussentijdse rapportage van de cijfers wilt of een begroting is dat geen probleem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *